Call us: 0967.365.665 Hỗ trợ 24/07 muadulich@gmail.com

thông báo tuyển sinh trường đại học long hoa/ Hải dương

Đăng bởi nguyễn xuân phương trong Tin du học 362
 
                   
                   
  THÔNG BÁO TUYỂN SINH 3/2019  
Trường hệ đại học Khoa ngành Đơn vị thực tập Loại hình sản xuất  chế thưc tập Nam Nữ Tổng Chi phí
Đại học KHKT Long Hoa (Đào Viên) 4 NĂM Khoa công nghệ thông tin Điện Tử Tuấn Nhuệ Điện tử Kỳ 1 học (có thể làm thêm) 0 20 20 Học phí: 52466 nt/kỳ
 túc xá: 13000 nt/kỳ
Kỳ 2 học (có thể làm thêm)
Kỳ 3 thực tập
Kỳ 4 học (có thể làm thêm)
Đại học KHKT Long Hoa (Đào Viên) 4 NĂM Nhà máy Khoa Trụ Điện tử Kỳ 5 thực tập 10 10 20
Kỳ 6 học (có thể làm thêm)
Kỳ 7 đi làm
kỳ 8 học (có thể làm thêm)
Đại học KHKT Long Hoa (Đào Viên) 4 NĂM Khoa Hóa học ứng dụng Kiều Hùng Nhựa Năm 1 học (có thể làm thêm) 20 0 20
Năm 2 thực tập
Bonita Mỹ phẩm Năm 3 học (có thể làm thêm) 0 20 20
Năm 4 thực tập
Đại học KHKT Hải Dương (Đài Bắc) 4 NĂM Khoa nhà hàng khách sạn Thực phẩm Vĩnh Nhuận Thực phẩm Năm 1 học (có thể làm thêm) 20 20 40 Học phí : 48000 nt/kỳ
 túc xá: chưa xác nhận
Năm 2 thực tập
Năm 3 học (có thể làm thêm)
Năm 4 thực tập
Đại học KHKT Hải Dương (Đài Bắc) 4 NĂM Khoa chăm sóc sức khỏe Viện chăm sóc sức khỏe Trí Hóa Hộ  Năm 1 học (có thể làm thêm) 0 40 40
Năm 2 thực tập
Năm 3 học (có thể làm thêm)
Năm 4 thực tập
總計:           50 110 160


 

Bình luận

Các tin khác